27 czerwca 2023

Panel 1 — New space of deterrence – security perspectives of the Baltic Sea

Panel 1 image
27th of June, 10:00

Wejście Szwecji i Finlandii do NATO stanowić będzie istotną zmianę w geopolityce regionu, zarówno z punktu widzenia politycznego, ale przede wszystkim z perspektywy wojskowej – Bałtyk stanie się niejako morzem wewnętrznym Sojuszu.
Należy zastanowić się nad potencjalnym „rachunkiem zysków i strat” powyższej zmiany. W jaki sposób wpłynie ona na bezpieczeństwo regionalne? Czy wraz z nią oraz w jaki sposób zmienią się potencjalne zagrożenia? Jakie mechanizmy współpracy regionalnej, w ramach NATO czy UE należy podjąć? Czy Bałtyk stanie się nową przestrzenią odstraszania (deterrence) Sojuszu?

Panel 2 — Maritime critical infrastructure protection

Panel 2 image
27th of June, 11:45

Bałtyk odgrywa także istotną rolę z punktu widzenia ekonomicznego – to ważny szlak komunikacyjny, w szczególności w zakresie transportu i przesyłu surowców oraz zasobówm energetycznych państw regionu. Infrastruktura krytyczna (sieci przesyłowe, infrastruktura telekomunikacyjna, nowe przedsięwzięcia związane z rynkiem energii – farmy wiatrowe) jest szczególnie wrażliwa na zagrożenia hybrydowe, czego jaskrawym przykładem był sabotaż gazociągu Nord Stream.
W powyższej sesji eksperci wojskowi i cywilni oraz naukowcy i przedstawiciele z sektora obronnego przedyskutują temat zagrożeń, aktualnie podejmowanych działań i inicjatyw służących ochronie zasobów IK, ale także perspektyw technologicznych i możliwości ochrony IK w przyszłości z wykorzystaniem np. pojazdów autonomicznych oraz sztucznej inteligencji.

Panel 3 — Data-driven regional advantage – collection, fusion and exchange of data

Panel 3 image
27th of June, 14:00

Już teraz istnieje wiele rozwiązań służących gromadzeniu danych z wielu źródeł (sensory i systemy podwodne, nawodne, sensory kosmiczne), narzędzi do ich analizy (systemy bazodanowe, AI, inteligencja predykcyjna), jak i rozwiązania służące  ich sprawnej wymianie (chmura) oraz ochronie (cyberbezpieczeństwo).  Jednak kluczowa pozostaje interoperacyjność i zdolność do sprawnego wykorzystania wszystkich dostępnych rozwiązań, aby na czas i efektywnie odpowiadać na zagrożenia, które mogą pojawić się w regionie.Czy potrafimy współpracować i czy jesteśmy gotowi wymieniać się informacjami  z obszaru bezpieczeństwa (dane wywiadowcze, nasłuch radiowy)? Jakie mechanizmy lub rozwiązania techniczne należy zaproponować, aby informacja była dostępna  w czasie rzeczywistym a jednocześnie była sprawdzona i odpowiednio zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem (Confidentiality, Integrity, Availability)? Być może trzeba zastanowić się czy nie jest konieczne powołanie nowej, regionalnej instytucji posiadającej kompetencje i zasoby w tym zakresie?