27 czerwca 2023

Miejsce

Konferencja odbędzie się w budynku Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej (ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia).