27 czerwca 2023

O konferencji

Idea organizacji konferencji została zainspirowana inicjatywą NATO „Digital Ocean”:

Morze Bałtyckie staje się wewnętrznym morzem NATO z Finlandią jako nowym członkiem NATO oraz Szwecją, która niebawem dołączy do sojuszu

Ta nowa sytuacja geopolityczna wraz z trwającą agresją Rosji na Ukrainę przynosi wiele pytań i kwestii do omówienia przez wszystkich sojuszników NATO.

Zainspirowani wcześniej wspomnianą inicjatywą NATO: Digital Ocean, postanowiliśmy zaszczepić tę ideę na mniejszą skalę: wśród krajów regionu Morza Bałtyckiego, z udziałem agencji UE oraz NATO.

Głównym celem konferencji jest wzmocnienie obecnej i przyszłej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego.

Spotkanie i dyskusje zorganizowane będą w trzech odrębnych, a jednak przenikających się panelach.

W ramach każdego z paneli chcielibyśmy, aby tematy były omawiane z perspektywy strategicznej, wojskowej, naukowej i przemysłowej, zgodnie z zasadą, że eksperci ci powinni zawsze ze sobą współpracować, rozumiejąc wzajemnie swoje potrzeby i możliwości. Jak to ujął Theodore von Kármán: ” Wyniki naukowe nie mogą być efektywnie wykorzystane przez żołnierzy, którzy nie mają ich zrozumienia, a naukowcy nie mogą opracować wyników przydatnych w działaniach wojennych bez zrozumienia operacji”.

Wierzymy, że udział w tym wydarzeniu byłby interesujący z perspektywy Regionu Morza Bałtyckiego. Szczegóły są jeszcze do ustalenia, ale już na tym etapie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że takie wydarzenie jest organizowane i chcielibyśmy, aby było to wydarzenie cykliczne.