27 czerwca 2023

Panel 1 — New space of deterrence – security perspectives of the Baltic Sea

Panel 1 image
27th of June, 10:00

Wejście Szwecji i Finlandii do NATO stanowić będzie istotną zmianę w geopolityce regionu, zarówno z punktu widzenia politycznego, ale przede wszystkim z perspektywy wojskowej – Bałtyk stanie się niejako morzem wewnętrznym Sojuszu.
Należy zastanowić się nad potencjalnym „rachunkiem zysków i strat” powyższej zmiany. W jaki sposób wpłynie ona na bezpieczeństwo regionalne? Czy wraz z nią oraz w jaki sposób zmienią się potencjalne zagrożenia? Jakie mechanizmy współpracy regionalnej, w ramach NATO czy UE należy podjąć? Czy Bałtyk stanie się nową przestrzenią odstraszania (deterrence) Sojuszu?