27 czerwca 2023

Panel 2 — Maritime critical infrastructure protection

Panel 2 image
27th of June, 11:45

Bałtyk odgrywa także istotną rolę z punktu widzenia ekonomicznego – to ważny szlak komunikacyjny, w szczególności w zakresie transportu i przesyłu surowców oraz zasobówm energetycznych państw regionu. Infrastruktura krytyczna (sieci przesyłowe, infrastruktura telekomunikacyjna, nowe przedsięwzięcia związane z rynkiem energii – farmy wiatrowe) jest szczególnie wrażliwa na zagrożenia hybrydowe, czego jaskrawym przykładem był sabotaż gazociągu Nord Stream.
W powyższej sesji eksperci wojskowi i cywilni oraz naukowcy i przedstawiciele z sektora obronnego przedyskutują temat zagrożeń, aktualnie podejmowanych działań i inicjatyw służących ochronie zasobów IK, ale także perspektyw technologicznych i możliwości ochrony IK w przyszłości z wykorzystaniem np. pojazdów autonomicznych oraz sztucznej inteligencji.