27 czerwca 2023

Panel 3 — Data-driven regional advantage – collection, fusion and exchange of data

Panel 3 image
27th of June, 14:00

Już teraz istnieje wiele rozwiązań służących gromadzeniu danych z wielu źródeł (sensory i systemy podwodne, nawodne, sensory kosmiczne), narzędzi do ich analizy (systemy bazodanowe, AI, inteligencja predykcyjna), jak i rozwiązania służące  ich sprawnej wymianie (chmura) oraz ochronie (cyberbezpieczeństwo).  Jednak kluczowa pozostaje interoperacyjność i zdolność do sprawnego wykorzystania wszystkich dostępnych rozwiązań, aby na czas i efektywnie odpowiadać na zagrożenia, które mogą pojawić się w regionie.Czy potrafimy współpracować i czy jesteśmy gotowi wymieniać się informacjami  z obszaru bezpieczeństwa (dane wywiadowcze, nasłuch radiowy)? Jakie mechanizmy lub rozwiązania techniczne należy zaproponować, aby informacja była dostępna  w czasie rzeczywistym a jednocześnie była sprawdzona i odpowiednio zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem (Confidentiality, Integrity, Availability)? Być może trzeba zastanowić się czy nie jest konieczne powołanie nowej, regionalnej instytucji posiadającej kompetencje i zasoby w tym zakresie?