Druga edycja konferencji już 17 czerwca 2024!

II edycja konferencji

Digital Baltic

to kontynuacja inicjatywy, która wyrasta z dynamicznych wyzwań i możliwości regionu Morza Bałtyckiego. W poprzedniej edycji zainspirowani inicjatywą NATO „Digital Ocean”, zgromadziliśmy ekspertów, decydentów oraz przedstawicieli instytucji z regionu Morza Bałtyckiego, agencji Unii Eurpoejskich oraz NATO, aby omówić jak wzmocnić współpracę w obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej oraz rosnących zagrożeń.

W drugiej edycji kontynuujemy tę dyskusję, kładąc szczególny nacisk na konkretne tematyki w trzech zakresach:

  1. Elementy, zagrożenia i ochrona Morskiej Infrastruktury Krytycznej
  2. Krajowe i międzynarodowe inicjatywy wspierające ochronę Morskiej Infrastruktury Krytycznej
  3. Dostępne technologie mogącę wesprzeć bezpieczeństwo Morskiej Infrastruktury Krytycznej

Digital Baltic to nie tylko konferencja — to inicjatywa, która stawia sobie za cel tworzenie trwałych i efektywnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju.