Save the date! Trzecia edycja konferencji już w czerwcu 2025!

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie

II edycją konferencji Digital Baltic!

Inicjatywa wyrastająca z dynamicznych wyzwań i możliwości regionu Morza Bałtyckiego powstała jako odpowiedź na potrzebę wzmocnienia współpracy i bezpieczeństwa w regionie. Pierwsza edycja zgromadziła ekspertów, decydentów oraz przedstawicieli instytucji z regionu Morza Bałtyckiego, agencji Unii Europejskich oraz NATO, natomiast druga edycja kontynuowała ten dialog, skupiając się na rosnących zagrożeniach geopolitycznych i możliwościach przemysłu.

Nie zapominając o tym, jak ważna jest ochrona Morskiej Infrastruktury Krytycznej, już teraz rozpoczęły się pracę nad kolejną edycją konferencji Digital Baltic, która odbędzie się w 2025 roku!